Brandsikring af vitale lokaler på land

brandslukning med INERGEN gas. Beskyttelse af serverrum, højlagre, computerrum

Fire Eaters miljørigtige brandslukning med INERGEN® er uskadelig for
mennesker, maskiner og inventar og bliver derfor brugt i mange forskellige
miljøer verden over.  

På land drejer det sig hovedsageligt om at beskytte højværdi- eller videns-
vigtige lokaler som f.eks. serverrum, computerrum, kontrolrum, krydsfeltrum,
telefon
centraler og andre lokaler, der er vitale for virksomhedens drift og som
indeholder udstyr der ikke tåler vand. 

Uanset hvad man ønsker at beskytte, eller i hvilket miljø, så handler korrekt
brandsikring altid om at kortlægge brandrisici og konsekvenser i tilfælde af
brand.  

Sikrest og bedst

Effektiv brandsikring handler ikke blot om at sikre kundens værdier, men at
sikre det smartest og til den bedste pris.

Vores årelange erfaring inden for brandsikring med INERGEN® gør, at vi
kan rådgive vores kunder om den mest effektive løsning. Hvis vi involveres
tidligt i processen, kan vi ofte spare vores kunder for flere penge end hvad
totalinvesteringen for selve brandsikringsanlægget er, fordi vores erfaring
gør, at vi kan se kreative og anderledes løsninger. 

Kunder henvender sig typisk fordi myndigheder, forsikringsselskaber eller
deres egne kunder har pålagt dem at installere et brandsikringssystem.
Kunder der fra starten oplever, at de står udenfor indflydelse, kan have 
en tendens til ikke rigtig at involvere sig i brandsikringsprojektet - det er
jo bare noget man skal have...

Det er grunden til, at vi gør en dyd ud af, at stille de rigtige spørgsmål og
sørger for, at én af vores rådgivere altid tilknyttes kundens projekt.
På den måde kan 
pris og projekt udvikles i tæt samarbejde. 

Står du i en situation, hvor du har brug for vejledning, så kontakt vores
rådgivere for en uforpligtende snak.