INERGEN®

Inergen

INERGEN®  (IG 541)  je hasicí médium, které používáme ve stabilních hasicích zařízení ( SHZ ). Tento hasící plyn je šetrný k životnímu prostředí, jelikož se skládá z plynů, které se vyskytují v běžné atmosféře. INERGEN® je inertní plyn, což znamená, že nijak nereaguje během procesu hoření a nemění se na nebezpečné látky jako chemická hasiva. Neobsahuje žádnou kapalinu a je netoxický. Naše plynové SHZ je nejbezpečnější  variantou mezi plynovými hasicími systémy.

INERGEN® (IG-541)  se skládá z:

52% Nitrogen - dusík
40% Argon     - argon
8% CO2         - oxid uhličitý

Jedinečná vlastnost INERGEN® je, že obsahuje 8% CO2 před vypuštěním hasiva z tlakové nádoby.
Je to právě CO2, které vytváří rozdíl a má fyziologický efekt, který zajišťuje, že tělo absorbuje více kyslíku. To umožňuje organismu přijímat stejně kyslíku, jako kdyby se nacházel v běžné atmosféře.

Proto je INERGEN® neškodný pro lidi i zvířata, stroje i veškeré vybavení a nezatěžuje životní prostředí.

Hasivo INERGEN®  (IG 541) je vhodné pro datové sály, rozvodny, serverové místnosti, muzea, archivy a všude tam, kde není možno použít sprinklerová hasící zařízení - vodní SHZ.

Fire Eater brochure CZ version

                                                                                                                                                                                

 

Schválení

Here you can find all of Fire Eater´s officielle approvals in One document

Social Media

  facebook. white   linkedin white   instagram white   twitter white