Jak pracuje INERGEN®?

Základní princip hašení INERGENem je nahrazení kyslíku jinými plyny. Cílem nahrazení kyslíku je snížit jeho úroveň v chráněném prostoru tak, aby požár nemohl pokračovat, tedy nedocházelo k oxidaci. Úroveň, při které již k oxidaci nedochází se liší v závislosti na hořící látce, ale princip je následující:

  • Přirozená atmosféra obsahuje přibližně 20,9% kyslíku.
  • Po nahrazení přirozené afmosféry INERGENem je hladina kyslíku snížena pod 15%. Při obsahu kyslíku méně než 15% v atmosféře většina požárů nemůže hořet a dochází tak k zastavení oxidace do 30-45 vteřin.
  • Jedinečnost INERGENu spočívá v tom, že 8% obsah CO2 stimuluje tělo k intenzivnějšímu dýchání, což mu umožňuje přijímat více kyslíku tak, jako by bylo v přirozené atmosféře.

Schválení

Here you can find all of Fire Eater´s officielle approvals in One document

Social Media

  facebook. white   linkedin white   instagram white   twitter white