Existuje mnoho otázek co je INERGEN®

Nejlepší je, podívat se na demonstrativní video s provedením PLNÉHO TESTU HAŠENÍ s osobami v místnosti, ve které je nasimulován reálný požár.

Přestože organizujeme pravidelné semináře, kde představujeme náš systém požární ochrany, vyskytují se stále nějaké dodatečné dotazy. Níže se budeme snažit odpovědět na některé nejčastěji kladené otázky. Pokud Vaše otázka mezi nimi není, prosím kontaktujte nás a my rádi Vaši otázku Vám odpovíme.

 • Co se děje, když je systém aktivován?

  Když je ve chráněné místnosti detekován požár, řídící ústředna vypustí hasivo INERGEN® tryskami do chráněné místnosti. Tlak plynu a konstrukční provedení trysek vytvoří v místnosti proudění hasiva, které zvyšuje jeho účinnost. Po vypuštění hasícího plynu se obvykle v místnosti sníží teplota asi o 3°C až 4°C.
  Během hašení se vlivem hasícího plynu INERGEN® nesníží viditelnost, což neomezuje evakuaci osob z místnosti.
 • Musí se místnost opustit během hašení?

  Ano, i když je INERGEN® pro lidi bezpečný, neznamená to, že byste měli v hořící místnosti během hašení zůstat. Oheň může vytvářet různé druhy nebezpečných zplodin. Takže když začne požár, vždy musíte místnost opustit a zavřít dveře.
 • Kdy mohu do místnosti vstoupit?

  Po vypuštění hasiva můžete nahlédnout do místnosti s cílem zkontrolovat, zda je požár zcela uhašen. Dveře musí zůstat uzavřené po celou dobu hašení. V opačném případě nemusí hašení pracovat správně.
 • Měl bych požár ohlásit hasičům?

  Když byl požár systémem kompletně uhašen a systém již nevysílá automaticky signál do HZS, oznamte tuto skutečnost na HZS. Vždy musí být kontaktovaná osoba zodpovědná za provoz a pro uvedení systému zpět do pohotovostního stavu kontaktujte svého dodavatele.
 • Bude mít inertní plyn vliv na náš majetek?

  INERGEN® a jiné inertní plyny jsou charakteristické tím, že nemají škodlivý vliv na elektroniku a další jemné mechanismy a nepoškozují materiály. Je to proto, že nekondenzují a jsou elektricky nevodivé. Jsou chemicky netečné a nespouštějí chemické reakce.
  Existuje více způsobů jak zjistit, že systém byl aktivován. Panel bude svítit a bude bzučet, panel bude signalizovat požární poplach nebo poruchu. Manometry na tlakových lahvích budou ukazovat nulový tlak.
 • Jak mohu nechat své tlakové lahve znovu naplnit?

  Telefonní servis pro Vás funguje celý den. Výměna tlakových lahví může být provedena do 24 hodin, takže riziko omezení a ohrožení provozu je minimální.
 • Kde mohu získat INERGEN®?

  INERGEN® lze získat ve většině světa prostřednictvím autorizovaných společností vyškolených v instalacích a údržbě stabilních hasících zařízeních – viz www.fire-eater.com. INERGEN® se používá pro pozemní a námořní aplikace.
 • Je tlak 300 bar nebezpečný?

  Ano, všechna práce s vyšším tlakem je nebezpečná. Pokud se však dodržují bezpečnostní pravidla a nádoby jsou pravidelně udržovány, je provoz bezpečný.
 • Bude tlak 300 bar v místnosti?

  To, že tlakové lahve mají tlak 300 bar neznamená, že tlak 300 bar bude v místnosti. Tlak je redukován v potrubí na 60 nebo 75 barů. Na tryskách je krátkodobě tento tlak po dobu vypouštění hasiva do prostoru
 • Jak zjistit, že hasící systém funguje?

  Odbornou instalací a údržbou systému je zaručena správná činnost systému. Nicméně, může se stát například neoprávněnou manipulací nebo neodborným zásahem, že se poruší těsnění či plomby na systému a systém může pracovat nesprávně. Proto doporučujeme podepsání servisní smlouvy o údržbě hasícího zařízení s autorizovanou firmou.
 • Mohu si dělat servis na hasícím systému sám?

  Neautorizovaní pracovníci, kteří nejsou proškoleni na našich automatických hasících systémech nesmí provádět práce na těchto systémech. Pokud tomu tak bude, firma Fire Eater nezaručuje správnou funkci systému.
 • Co je dovoleno dělat s tlakovými nádobami?

  Tlakové nádoby jsou majetkem majitele systému, což znamená, že například můžete natřít lahve, vyjma zelené části. Avšak přístup k lahvím musí být volný tak, aby mohl být pravidelně kontrolován tlak v lahvích a lahve mohly být v případě potřeby vyměněny
 • Může tlaková nádoba explodovat?

  To není možné. Všechny tlakové lahve Fire Eater jsou opatřeny bezpečnostním zařízením ve ventilu lahve, které uvolní přetlak v případě vystavení lahví větším teplotám.

Schválení

Here you can find all of Fire Eater´s officielle approvals in One document

Social Media

  facebook. white   linkedin white   instagram white   twitter white