Vize - o co se snažíme...

Chceme se stát jedním z předních světových dodavatelů protipožárních řešení.

Naší vizí je nabízet lepší, efektivnější a levnější řešení než naši konkurenti.

Důvodem, proč chceme ještě posílit postavení, kterého jsme dosáhli jako inovativní dodavatel systémů požární ochrany - je zaměření se na ochranu lidských životů, majetku a životního prostředí.

To, co děláme, může mít dopad na životní prostředí, a proto se zaměřujeme na:

  • pouze na výrobu, vývoj, prodej a distribuci systémů požární ochrany nepoškozujících životní     prostředí        

• používáme výhradně  procesy a zařízení bez vlivu na životní prostředí nebo naše okolí.

• šíření našeho podnikání a našich vizí po celém světě.

Schválení

Here you can find all of Fire Eater´s officielle approvals in One document

Social Media

  facebook. white   linkedin white   instagram white   twitter white