Mise - způsob, jak naplnit naši vizi

Chceme si být jisti že:

naši zákazníci, konkurenti, dodavatelé a obchodní partneři uznávají firmu Fire Eater jako inovativní společnost, která se vždy chová šetrně k životnímu prostředí při hledání řešení v požární ochraně.

• Naši zaměstnanci jsou hrdí na to být součástí týmu Fire Eater a to je zároveň výzvou i uspokojením, které jim pomáhá být stále inovativní. Snažíme se zajistit aby  jejich spokojenost a inovace vycházela z dobrého pracovního prostředí, které respektuje každého jednotlivce a bere ohled i na jeho kvalifikaci.

• Lidé budou obecně uznávat a respektovat Fire Eater jako společnost, která preferuje ochranu životního prostředí a loajalitu k obchodním partnerům před ziskem a oportunistickým chováním. Chceme, aby naše obchodní etika vedla k důvěře ze strany státních orgánů, obchodních partnerů a společnosti obecně, takže název Fire Eater bude vždy veden pouze v pozitivním slova smyslu.

Schválení

Here you can find all of Fire Eater´s officielle approvals in One document

Social Media

  facebook. white   linkedin white   instagram white   twitter white