Fire Eater College

Fire Eater College (FEC) je tréninkové a školící centrum, které pořádá pravidelně semináře pro zákazníky a profesionály z oboru.

Cílem Fire Eater College je informovat a vzdělávat zákazníky a partnery v oblasti protipožárního zabezpečení, produktů a systémů společnosti Fire Eater.

Fire Eater College nabízí 4 základní kurzy, které mohou být uzpůsobeny specifickým požadavkům, které jsou nezbytné pro práci se stabilními hasicími systémy.

Pokud máte dodatečné požadavky nad rámec obsahu seminářů, prosím spojte se s námi.

Pro více informací nebo chcete-li se zapsat do Fire Eater College, prosím využijte odkazů v levém menu.

Schválení

Here you can find all of Fire Eater´s officielle approvals in One document

Social Media

  facebook. white   linkedin white   instagram white   twitter white